ร้านจำหน่ายของเล่นเด็ก ทั้งปลีก-ส่ง คุณภาพดี
LINE ID: @handtoy
ทำไมถึงเลือกของเล่น handtoy ดึงสนุก เสริมสร้างกล้ามเนื้อมือ เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ทั้ง สัตว์ ผลไม้ สี หรือ พยัญชนะ เล่นสนุกกับคุณพ่อคุณแม่ เล่นแล้วไม่หาย ไม่กระจัดกระจาย บริษัท แอนนิม พิคเจอร์ จำกัดได้ตระหนักถึงความจำเป็นในข้อนี้ และด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20ปี... ที่เราผลิต คิดค้น สร้างสรรค์และพัฒนา.... วิดีโอการศึกษา..ปัจจุบันมีจำหน่ายในรูปแบบ วิซีดี การศึกษา กว่า 54 รายการ...ในชื่อ "อัจฉริยะสู่ลูกน้อย" และผลิต สื่อสัมผัสมือ ประเภท สื่อเสริมทักษะ ของเล่นเสริมพัฒนาการ และเกมการศึกษามากกว่า 400 รายการ... เพื่อเด็กไทยโดยเฉพาะ ปัจจุบัน ได้เพิ่มชื่อเป็น "handtoy by อัจฉริยะสู่ลูกน้อย " เพื่อให้เป็นสากล และก้าวทันกับวิทยาการของโลกดิจิตอลนี้ มาในวันนี้ ทางษริษัท แอนนิม พิคเจอร์ ของเรายังคงยึดมั่น ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน ไทย อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของชาติ เราจึงได้สร้างสรรค์ handtoy.com ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้handtoy.com เป็นแหล่งความรู้และทรัพยากรที่มีประโยชน์ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้ คุณพ่อ คุณแม่ รวมถึงเด็กๆ และเยาวชน ทั้งหลายสามารถเข้าถึง แหล่งทรัพยากรเหล่านั้น ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น "handtoy by อัจฉริยะสู่ลูกน้อย" เป็นสื่อเสริมทักษะให้แก่เด็ก วัย 1-10 ปี เน้นเตรียมความพร้อม และพัฒนาเชาวน์ปัญญา พร้อมการเรียนรู้ตามเนื้อหาวิชาการ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้ก้าวไปยืนอยู่จุดแนวหน้าดังใจหมาย โดยมี รางวัลชนะเลิศจากสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหลักประกันคุณภาพ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมร้านขายส่งของเล่น หลากหลายประเภท รถพลาสติก รถเด็กนั่ง ของเล่นเด็กอ่อน เกมส์ ของเล่นเสริมพัฒนาการ ตัวต่อ ตุ๊กตา ชุดครัว ปืน ปืนฉีดน้ำ อาวุธ ทหารจำลอง สัตว์จำลอง อุปกรณ์กีฬาจำลอง คุณภาพดี ราคาถูก